Mijn passie is onderwijs

Mijn naam is Dineke van der Wal en sinds 1999 ben ik werkzaam in het onderwijs. Ik ben gestart als leerkracht en al snel doorgegroeid als intern begeleider. Eerst op een reguliere basisschool en later op een school voor speciaal basisonderwijs.

In mijn functie als intern begeleider heb ik leerkrachten gecoacht bij het ontwikkelen van vaardigheden op het gebied van klassenmanagement, pedagogisch- en didactisch handelen.
Omdat ik het belangrijk vind om mezelf te blijven ontwikkelen heb ik in 2005 de opleiding gedragsspecialist afgerond en heb ik in de afgelopen jaren diverse cursussen gevolgd zoals consultatieve leerlingbegeleiding en opbrengstgerichte feedback.

Na het afronden van de opleiding Master Ecologische Pedagogiek (Med) in 2014, ben ik in 2015 gestart als trajectbegeleider in het voortgezet onderwijs. In deze baan begeleidde ik kinderen met specifieke onderwijsbehoeften.

In 2016 heb Dineke van der Wal Onderwijsondersteuning opgericht. Mijn opgedane kennis en vaardigheden kan ik inzetten, om leerkrachten en docenten te ondersteunen.

Sinds 2020 ben ik parttime werkzaam als internbegeleider/zorgcoördinator in het basisonderwijs.