Jouw handelen staat centraal

Onderwijzen is een prachtig, veelzijdig beroep. Er wordt veel verwacht van leerkrachten en docenten. Denk hierbij aan het omgaan met volle klassen, veeleisende ouders, inspecties, piekmomenten en veel verschillende taken. Hierdoor kan het zijn dat je vastloopt en graag iemand mee wil laten kijken tijdens het lesgeven.

Ik kijk graag met je mee naar hoe jij je lesgeven vorm geeft. We kijken samen naar de dingen die goed zijn en welke dingen nog verder ontwikkeld kunnen worden.

In het kader van kwaliteitsverbetering kan ik d.m.v. een 0-meting de ontwikkelpunten van leerkrachten/docenten in kaart brengen. In overleg met directies worden hier individuele trajecten aan gekoppeld. Deze trajecten zijn flexibel in te zetten.

Wanneer kun je een beroep doen op mijn ondersteuning:

  • Als je wilt groeien op het gebied van didactisch handelen, pedagogisch klimaat en/ of klassenmanagement.
  • Als orde houden niet meer vanzelf gaat en hier graag tips voor wilt hebben.