De ondersteunende begeleiding kost €90,00 per uur exclusief reiskosten

Dineke van der Wal Onderwijsondersteuning is als kleine ondernemer vrijgesteld van omzetbelasting, waardoor geen BTW geoffreerd en gefactureerd zal worden.