De ondersteuning is oplossings- en resultaatgericht

Uitgangspunten begeleiding

Jouw handelen staat centraal. Alle ondersteuningsgesprekken zijn vertrouwelijk. Je bent zelf verantwoordelijk voor je toekomst en kunt deze voor een deel zelf beïnvloeden. Vaak weet je zelf wat de oplossing is voor jouw probleem en voel je intuïtief aan wat je nodig hebt, maar kun je de vicieuze cirkel waarin je zit moeilijk doorbreken. Ik help je naar het zoeken van de oorzaak en het vinden van jouw eigen mogelijkheden en talenten om je problemen te overwinnen. Zo werken we aan oplossingen, energie en zelfvertrouwen.

Werkwijze

Tijdens de intake bespreken we waar je in de huidige situatie tegenaan loopt. Samen wordt er vooraf aan de eerste observatie een ondersteuningsvraag geformuleerd. Na iedere observatie stellen we doelen waaraan gewerkt wordt en reflecteren we op eerder gestelde doelen. De voortgang leggen we vast in een verslag.

Over de inhoud en duur van het traject worden vooraf afspraken gemaakt. In de meeste gevallen duurt een traject 4 weken. Wekelijks vindt er een klassenobservatie en nabespreking plaats.

Tijdens het traject houd ik rekening met het ontwikkelingsniveau en mogelijkheden van de docent. Er is sprake van gelijkwaardigheid en ik erken het recht op eigen keuzes maken. Ik kom op voor de belangen van de docent maar houd ook rekening met de belangen van anderen, in de breedste zin van het woord en werk niet mee aan zaken die schade kunnen berokkenen aan individuen, groepen en organisaties of anderen die respect verdienen.